* Bilimsel Laik Eğitim İçin '' VELİ EL KİTABI '' na buradan ulaşabilirsiniz !

ÜNİVERSİTE MEZUNU KAMU İŞCİLERİ UNUTULACAK MI ?

Özkan KÜÇÜKTABAK

Özkan KÜÇÜKTABAK

E-Posta : kucuktabak@gmail.com

Bir süredir devam eden sözleşmeli personelin kadroya alınacağı yani 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olması gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili bakanlıklar, siyasiler konunun üzerinde çalışılacağını bu konuda iyileştirmeler yapılacağını bir şekilde bu konuda umudu olan kesimlerin sorularını cevaplamak adına iletiyorlar. Bu bahisle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK yerel yönetimlerdeki personelin kadroya alınmasında bir sıkıntı yok diye belirterek mahalli idarelerdeki çalışan sözleşmelilerin kadro sorunlarının çözüleceğine yönelik bir iradenin olduğunu beyan etti (1)
Sadece “Belediye Personeli Kadroya Alındı” haberini mi okumalıyız? Okuyacak mıyız ? Olaya bu yönü ile bakıldığında gözden kaçan husus ise kamu kurum ve kuruluşlarının sadece mahalli idarelerden ibaret olmadığı birçok kurumda 4857 sayılı iş kanunu hükümleri ve 657 sayılı devlet memurları kanunu dışında diğer kanunlara tabi olarak çalışan - çalıştırılan kamu personelinin olduğunu bilinmektedir. Olumlu bulmakla birlikte sadece belediyelerde iş kanununa tabi çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınması beraberinde bir çok hukuki sorunu da ortaya çıkaracaktır.

Kamunun bütünlüğü açısından ele alırsak belli bir kesime yapılacak olan iyileştirme beraberinde aynı veya farklı işleri başka unvan ve kurumlar adı altında çalışan kamu personelini dışarda tutmak öncelikle Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasasının “Kanun Önünde Eşitlik ” başlığını taşıyan 10'uncu  maddesi  Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” diyerek konunun önemine işaret etmekle birlikte yine anayasamızın 70. Maddesinde , "Her Türk, kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez."(2) Şeklindeki maddesi de konuyu biraz olsun hukuki pencereden bakmamıza fırsat vermektedir.

Üniversite mezunu olmamıza rağmen işçi statüsünde olduğumuzdan dolayı çalıştığımız kurum bizi istediği yerde ve pozisyonda işçi olarak çalıştırmakta bununla birlikte sözleşmeli personeller ise meslek ve unvanının gereği olan müdürlüklerde ve pozisyonlarda çalışmaktadırlar. Üniversite mezunu işçiler olarak tayin, nakil, geçici görev gibi özlük haklarından faydalanamadığımız gibi mesleğimiz konusundaki toplantılara, seminerlere, eğitimlere yalnızca işçi olduğumuzdan dolayı katılamamaktayız. Bu tip organizasyonlara katılma taleplerimiz memur olmadığımızdan dolayı kurum tarafından reddedilmektedir. Biz üniversite mezunu işçiler arasında, başka bir kuruma tayin ve atama durumu olmadığından anne ve babalarından, eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşayanlar bulunmaktadır. Gerekli düzenlemelerin yapılarak memur kadrosuna geçmemiz konusunda mağduriyetimizin giderilmesi hususunda çalışmalar yapıyoruz. Aşağı da ki sitemize üye olmanızı ve desteğinizi bekliyoruz. ( 4 ) şeklindeki yazısı ile konuyu baştan sona özetleyerek yetkili ve ilgililere konuyu havale etmiş.İş Kanunu mu? Memur Kanunu mu? İşte bütün mesele bu.
 
Üniversite mezunu işçilerin konunun odağında tuttuğu iş kanunu açısından bakıldığında fazlası ile haklı oldukları aşikar. İş kanunu mevcut sistemi ile kamu insan kaynaklarının etkin kullanılması adına nitelikli ve eğitimli personelin görevde yükselmesine izin vermemektedir. Görevde yükselemeyen bir kamu personeli yetkinliğini üst düzey bir görevde bulunamadığı için kullanamayacak böylece bu kamu kurumlarında işin etkinliği, zamanında yapılması ve daha iyi yapılması adına negatif yönlü bir etki gösterecektir.

 MOBBİNG Sebebi Olabilir 

 Aynı eğitim seviyesindeki kamu personeli arasındaki bu hukuki durum kendi bünyesi itibari ile bir çelişkiyi de doğurmaktadır. Bir üniversite mezunu işçi olarak kalacak, ortaöğretim mezunu sırf aynı kanuna tabi olmadığı ( memur olduğu ) için görevinde yükselecek, terfi edecek otomatikman amir durumda varlığını ikame edecektir. Bu durumda sabit olarak eli kolu bağı, farklı nitelik ve yetkinlikte olmasına rağmen kendisini gerçekleştiremeyen, mesleğini daha iyi bir şekilde ifade edemeyen üniversite mezunu kamu personeli bu durum karşısında ne yapabilir acaba diye düşünmek gerekiyor. İşçi durumundaki üniversite mezunu çalışanların itibarını ve onurunu zedelenebilir mi? Verimliliğini azalır mı? küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi..  Sonuç itibari ile çalışma hayatını olumsuz etkiler mi ? Eğer bu soru işaretleri ile biten cümleler evet ile cevaplandığında mobbing ( Pskolojik Taciz ) ortaya çıkmaktadır ki bu durum da T.C. Başbakanlık 2011/2 sayılı genelgesi(5) ile tedbir alınması gerektiği uygun görülen bir konu haline gelmişti

Ne İsteniyor ? Bahsi geçen üniversiteli işçilerin sadece kanuni bir değişikliğe ihtiyaç duydukları ve mevcut halleri ile iş kanunundan 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olmak istedikleri görülüyor. Bu konuda yetkililere ve ilgililere büyük görev düşüyor.

Son Olarak Diyorum ki! Bütünü görmeyen bir fayda “iyilik” değil “imtiyazdır”

 07-01-2013 Özkan KÜÇÜKTABAK

Kaynakça :

1 ) http://www.milliyet.tv/video-izle/Sozlesmeli-belediye-personeline-mujde-4oirxitrfGiw.html 
2 )
http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm 
3 )
http://www.facebook.com/groups/universiteliisciler/ 
4 )
http://www.facebook.com/groups/universiteliisciler/doc/292133470905866 
5 )
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110319-8.htm

 

İzlenme: 1040 Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • kısa ve açıklayıcı

    Misafir: eline kalemine sağlık 07 Ocak 2013 15:01

  • TEŞEKKÜR

    Misafir: ÖZKAN BEY. SESİMİZ OLDUĞUNUZ İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜR. 07 Ocak 2013 15:07

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR